Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Wekkisuodatin, Y-tunnus 1883994-7
Pyhtyntie 41

20460 Turku

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Minna Kaskinen
Puhelin +358 41 5069507
Sähköposti info(at)wekkisuodatin.fi

Rekisterin nimi:

Wekkisuodattimen asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on asiakas- ja kauppasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä käyttö tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Lähi- ja postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tilausten tiedot
 • Tilausten Postin tai Matkahuollon seurantatiedot

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Wekkisuodattimen ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Suojattuun rekisteriin ei ole pääsyä muilla kuin Wekkisuodattimen henkilökunnalla.

Tietosuojaseloste

Yleistä

Wekkisuodatin on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja noudattaa 25.5.2018 voimaantulevaa yleistä tietosuoja-asetusta GDPR:ää, joka parantaa asiakkaiden yksityisyydensuojaa, lisää läpinäkyvyyttä ja yhtenäistää yritysten tapoja käsitellä asiakastietoja.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Käyttämällä Wekkisuodattimen palveluja (tarjouspyynnöt, tilaukset, kyselyt jne), asiakkaat hyväksyvät tämän tietosuojaselosteen ehdot osana muita toimitusehtoja.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
Käytämme tietoja:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
  • Tunnistamistiedot, kuten nimi
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Google-, Facebook- tai Microsoft-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
  • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
  • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tunniste- ja yhteystietojen antaminen on pakollista ostaessasi tuotteita Wekkisuodattimesta (paitsi käteisostot).

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Wekkisuodattimen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Wekkisuodattimen väliseen asiakassuhteeseen, kauppasopimukseen, sivuston käyttöön tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Wekkisuodatin säilyttää asiakastietoja Suomessa ja verkkopalvelinten osalta EU:n alueella luotettavien yhteistyökumppanien toimesta.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Wekkisuodattimen työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Käsittelemme asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle (mm. Posti ja Matkahuolto). Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:
Wekkisuodatin, Y-tunnus 1883994-7

Pyhtyntie 41  20460 Turku

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Wekkisuodattimen järjestelmistä. Poisto ja anonymisointi-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja tietoja.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Voit tehdä pyynnön ottamalla yhteyttä sähköpostitse: info@wekkisuodatin.fi. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää Wekkisuodattimen järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla: info@wekkisuodatin.fi

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Wekkisuodatin on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa käsittelyyn.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakkuutensa ja pyytää Wekkisuodatinta poistamaan omat tietonsa.

Edellä mainituissa asioissa ota yhteyttä sähköpostitse: info@wekkisuodatin.fi

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tai voimme välittää tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
 • Verkkolaskuoperaattorille, jos laskutus hoidetaan verkkolaskutuksena
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Tuotesuositus- ja personointikumppaneille
 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille
 • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu

Wekkisuodatin huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointi- ja analytiikkatarkoituksiin ottamalla yhteyttä: info@wekkisuodatin.fi

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä

Sivuston käyttöä seurataan, jotta palvelua voidaan parantaa. Seurannassa käytetään evästeitä (cookies). Evästeiden käyttö ei tallenna mitään tietoa, jonka perusteella käyttäjät voitaisiin yksilöidä tai tunnistaa. Eväste ei vaikuta tietoturvaan, eikä se voi levittää viruksia tai haittaohjelmia. Vierailemalla sivustolla hyväksyt evästeiden käytön.

Evästeistä säädetään sähköisen viestinnän tietosuojalaissa. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

Jaa myös muille