Turku
02 240 7306
tilaus@wekkisuodatin.fi

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Wekkisuodatin, Y-tunnus 1883994-7 Pyhtyntie 41 20460 Turku

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Minna Kaskinen Puhelin +358 41 5069507 Sähköposti info(at)wekkisuodatin.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä tietoja käytetään: Asiakkaiden tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Tilaajan, vastaanottajan ja maksajan tiedot
  • Sähköpostiosoitteet
  • Lähi- ja postiosoitteet
  • Puhelinnumerot
  • Tilausten tiedot
  • Tilausten Postin tai Matkahuollon seurantatiedot

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Tietojen säilytysaika Rekisterin tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Rekisterin suojaus Tiedot siirretään HTTPS-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Asiakkaan oikeudet Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Asiakkaalla on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Toimitus ja maksuehdot löydät täältä

Tietojen luovutus

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua. Asiakkaan tiedot hävitetään asiakkaan pyynnöstä. Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.